SDH Česká Třebová obrázky

Rok 1874 – 1876

1874

Roku 1874, zvolen za velitele purkmistr Alex. Vrba, jenž opravdu z největších si získal zásluh o založení sboru. V tomto roce po návratu br. Josefa Hubálka vyzváno bylo občanstvo, by zapsati se dalo za členy přispívající. Br. jednatelem založen byl spolkový inventář; jmění spolkové obnášelo 5284 zl. 15 kr.Místní záložna darovala sboru na dvoukolou stříkačku, výzbroj a nářadí 2400 zl. Velkou dvoukolou stříkačku za 850 zl. zakoupil sboru od bratří Smekalů.

Dne 15. dubna 1874 dostal sbor českotřebovský svůj hasičský křest při velikém požáru starobylé rychty v Dlouhé Třebové. Od obecního úřadu dostalo se spolku velmi lichotivé vysvědčení. Dne 19. prosince vyslal sbor deputaci k pohřbu velice zasloužilého velitele Josefa Altvatra do Lanškrouna. Cvičení konáno 34krát na cvičišti a 8krát na domech v městě; veřejné výroční cvičení dne 27. září.

Požáry:

Datum: 15. 4. 1874

Čas: 22:00

Místo požáru: Dlouhá Třebová

Objekt: stodola Josefa Rybky čp. 47

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 25

Velitel jednotky: Josef Hubálek

Záchrana: zvířata (část jich uhořela)

Lokalizace: 23:00

Konec požáru: 02:00

Odjezd jednotky: 03:00

Velikost škody: asi 500 zlatých

Příčina požáru: bezpochybně založeno

Poznámky:

1875

Roku 1875 vzdal sbor poslední poctu zesnulému císaři a králi Ferdinadu Dobrému, když jeho tělesná schránka Čes. Třebovou do Vídně po železnici byla vezena. Téhož roku obmyslila českotřebovská záložna sbor hasičský novým darem 350 zl. Dosavadnímu cvičiteli br. Josefu Hubálkovi, do Jilemnice na měšťanskou školu odcházejícímu, vzdán od spolkové správy dík za činnosť ve sboru hasičském a darována mu na památku náčelnická zbroj. Na cvičišti 21 cvičení; veřejné výroční cvičení dne 29. srpna. Dvou požárův účastnil se sbor ve Lhotce a v Rybníku.

Požáry:

První požár

Datum: 5. 6. 1875

Čas: 19:00

Místo požáru: Lhotka

Objekt: hospodářské stavení čp. 97

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 40

Velitel jednotky: Josef Hubálek

Záchrana: vyvedení zvířat, blesk zabil jednoho koně

Lokalizace:

Konec požáru: 21:00

Odjezd jednotky: 22:00

Velikost škody: 3000 zlatých

Příčina požáru: blesk

Poznámky:

Druhý požár

Datum: 12. 9. 1875

Čas: 7:00

Místo požáru: Rybník

Objekt: Hospodářské stavení Václava Šroma čp. 46

Vyhlášení poplachu:

Technika: čtyřkolová stříkačka nové soustavy č. 2

Počet hasičů: 29

Velitel jednotky: Josef Hubálek

Záchrana: domácí zvířata uhořela před příjezdem hasičů

Lokalizace:

Konec požáru: 10:00

Odjezd jednotky: 11:00

Velikost škody: 5000 zlatých

Příčina požáru: neznáma

Poznámky:

1876

Roku 1876 zvolen za velitele sboru bratr Ant. Šíma a za cvičitele br. Alfred Dařílek; jednatelem spolku stal se br. N. Boušek. Dosavadní jednatel, důstojný p. P. Frant. Klapal, jenž byl od založení sboru ve výboru i mezi členstvem, na cvičišti i při požáru upřímným bratrem, horlivým jednatelem a neúnavným šiřitelem myšlenky hasičské, vystoupil z činného členstva a dal se zapsati mezi členy přispívající. Výroční veřejné cvičení dne 3. září. Tohoto roku sbor nezasahoval dle mých informací u žádného požáru.

2 komentáře na “Rok 1874 – 1876”

Napsat komentář

%d bloggers like this: