SDH Česká Třebová obrázky

Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?

Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?

Blíží se konec roku a s ním spojené bujaré oslavy a určitě u vás nebude chybět ohňostroj, petardy a další zábavní pyrotechnika.

Abychom zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, měli bychom dodržovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou několik zásad. Nakupovat pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Zábavní pyrotechniku používat tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.

Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí. Pozor, pokud máte uložené nějaké věci na balkoně, tak během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci snadno zapálit.

Tento sváteční čas je z pohledu hasičů spíše tím klidnějším obdobím roku, přesto i v těchto dnech musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Autor: Vendula Horáková, mluvčí krajských hasičů

Zdroj: HZS PaK

2 komentáře na “Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?”

Napsat komentář

%d bloggers like this: