SDH Česká Třebová obrázky

Stáž JSDHO Česká Třebová u HZS Ústí nad Orlicí

Jednotka Česká Třebová se zúčastnila s vozidlem CAS 24 L 101 v počtu 1+5 stáže u hasičů HZS Pak CPS Ústí nad Orlicí.

V čase 08:00 hod. se VJ SDH hlásil u VD na směně „C“. Naše cisterna našla místo v jednom ze stání v garážích stanice. Po napojení přípojky na vzduch jsme se odebrali s VD HZS do jeho kanceláře. Zde proběhlo seznámení s bezpečnostními předpisy na HZS, bezpečnost práce a průběh celého dne.

Začínali jsme teoretickou přípravou lezecké techniky na učebně. Po teorii následoval výcvik na věži, který se skládal z uvázání nejpoužívanějších druhů uzlů. Poté jsme se mohli vydat k praktické činnosti. Jedna z první činnosti bylo vyzkoušení si Dulferova sedu k nouzovému slanění.

Dále proběhlo slanění z druhého okna věže za použití lezecké výbavy a ochranných pomůcek, kdy bylo vyzkoušeno i zastavení na laně pro různou manipulaci pomocí zabezpečovacího a pojišťovacího uzlu.

Po obědě nás čekala na učebně další část, a to rádiové spojení. Probírali jsme jak digitální tak analogovou síť. Proběhla ukázka různých typů rdst. a bývalé místnosti, kde sídlil OPIS Ústí nad Orlicí.

Třetí část se skládala z teorie zdravovědy. Jak postupovat při vyprošťování u dopravních nehod a první pomoc. Dalším tématem na učebně byly dýchací přístroje SATURN, PLUTO, DRAGER: laická kontrola, správné používání, výměna lahví, revize, údržba.

Než jsme stihly přejít k praktickému výcviku, operační středisko KOPIS Pardubice nás vyslalo na požár kontejneru do obce Přívrat, ze kterého je také FOTO.

Po návratu ze zásahu a doplnění vody jsme pokračovali v praktickém výcviku.

Poslední část odpoledního výcviku probíhala nejprve v praktické ukázce ve vyproštění osob z havarovaných vozidel.

Na konec byl proveden simulovaný zásah v DT po schodišti po budově HZS. První skupina třech hasičů rozvíjela vysokotlak z CAS do posledního patra budovy zrcadlovým prostorem schodiště. Druhá skupina provedla útočný proud opět pomocí vysokotlaku, ale nyní po schodišti a manipulačních oblouků. Po naplnění použitých DP a krátkém zhodnocení celého dne se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

Závěrem bych chtěl poděkovat celé směně „C“ z HZS CPS Ústí nad Orlicí za skvěle odvedenou stáž, skvělě odvedený odborný výcvik a za získání dalších znalostí pro naší činnost jednotky.

Michal Janza, JSDHO Česká Třebová
Foto: Pešorna Karel

2 komentáře na “Stáž JSDHO Česká Třebová u HZS Ústí nad Orlicí”

Napsat komentář

%d bloggers like this: