SDH Česká Třebová obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Historie sboru’

Oslavili jsme 140. let od založení sboru

Dne 7. 9. 2013 oslavil náš sbor 140. let od jeho založení. Článek a pár fotografiií vyšel v Orlickém deníku (zde)  a v českotřebovském zpravodaji. Videoreportáž OIK je zde. Další o oslavách napsal deník 5 plus 2. Dlaší fotografie z příprav a průběhu následují. Budou určitě postupně doplňovány.

Českotřebovští hasiči a hrůzy v České Třebové během 2. Světové války

Během roku 1938 se rozpadl hudební hasičský sbor a 23 členů od sboru vystoupilo. V květnu nastala mobilizace, která se dotkla i hasičů. 10 října přijela do Rybníka německá armáda a 170 Čechů bylo vystěhováno. Tímto se Třebová stala pohraničním městem a u podjezdu do Semanína byla vybudována celnice a přes silnici závora.

Rok 1877 – 1879

1877 Roku 1877 rozřešena posléze příznivě palčivá otázka zvláštní místnosti na ukládání požárních povozů a hasičského nářadí. Dosud ukládala se větší část těchto věcí v průjezdě městské radnice; toto neuzavřené místo ovšem nehovělo ani nejskrovnějším požadavkům. Obecní zastupitelstvo uzavřelo přičiněním spolkové správy, zejména pak tehdejšího velitele br. Šímy, by postavena byla mezi Podbranským mlýnem a farním […]

Rok 1874 – 1876

1874 Roku 1874, zvolen za velitele purkmistr Alex. Vrba, jenž opravdu z největších si získal zásluh o založení sboru. V tomto roce po návratu br. Josefa Hubálka vyzváno bylo občanstvo, by zapsati se dalo za členy přispívající. Br. jednatelem založen byl spolkový inventář; jmění spolkové obnášelo 5284 zl. 15 kr.Místní záložna darovala sboru na dvoukolou stříkačku, výzbroj […]

Rok 1872 a 1873

Po velkém požáru dne 26. dubna  r. 1872., jímž valně poškozeny na náměstí v České Třebové čtyři domy, pomýšleno po příkladě jiných měst na založení dobrovolného sboru hasičského. K dotčenému požáru dostavil se hasičský sbor ze sousedního města Ústí nad orlicí, nedávno teprv založený, a zde ukázalo se zřejmě, že často působí příklad mnohem pronikavěji než tisíce […]