SDH Česká Třebová obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Ke stažení’

Ke stažení

Metodika lezení – Učební materiál je zaměřen na popis právních norem a technických norem upravující oblast prací ve výšce a nad volnou hloubkou, popisuje organizaci lezeckých skupin, základní taktické zásady pro řešení mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou, uvádí používaný materiál, zásady pro jeho ošetřování, popisuje základní lanovou techniku včetně záchranných prací, uvádí vybraná […]