SDH Česká Třebová obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Školení’

Výcvik – kácení stromu

Školení lezecké techniky – Slaňování z osvětlovacího stožáru

Jednotka Česká Třebová se zúčastnila s vozidlem DA 18 Daewo Avia pod vedením Jiřího Tomše (HZSp SŽDC Česká Třebová) lezeckého výcviku v prostoru žst. Česká Třebová v sobotních odpoledních hodinách. Výcvik probíhal za použití všech ochranných pomůcek a lezecké techniky, kterými disponuje JSDHO Česká Třebová. Samotný výcvik probíhal na jednom z nejvyšších osvětlovacích stožárů, které […]

Stáž JSDHO Česká Třebová u HZS Ústí nad Orlicí

Jednotka Česká Třebová se zúčastnila s vozidlem CAS 24 L 101 v počtu 1+5 stáže u hasičů HZS Pak CPS Ústí nad Orlicí. V čase 08:00 hod. se VJ SDH hlásil u VD na směně „C“. Naše cisterna našla místo v jednom ze stání v garážích stanice. Po napojení přípojky na vzduch jsme se odebrali […]

Školení lezecké techniky

Kurz první pomoci

Dne 27.3.2010 proběhl na hasičské zbrojnici kurz první pomoci. Proškoleni jsme byli od zástupce ČČK. Zde se můžete podívat na fotografie ze sobotního odpoledne.