SDH Česká Třebová obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Technika’

TATRA Terrno CAS 20 – S2R

Letos je tomu již dlouhých šestnáct let, kdy byla dne 5.9.1998 našemu sboru pořízena nová cisternová automobilová stříkačka CAS K 25 L 101. Nebyla sice zbrusu nová, ale částečně zrekonstruovaná. Na rekonstrukci se tehdy podíleli naši členové. Tato cisterna byla toho času první Liazkou ve vlastnictví sboru dobrovolných hasičů v našem okrese. Byla náhradou za stařičkou […]

Liaz

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 – LIAZ 101 je určena k přepravě požárního družstva 1 + 8 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Rozsáhlé příslušenství vozidla umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu přenosným hasícím přístrojem i technicky náročného zásahu nízkým i vysokým tlakem vody nebo pěny. […]

Daewo Avia DA12

Dne 16.2.2007 nám bylo předáno nové vozidlo DA12 na podvozku 4×2 Avia Daewo D90-170. Jedná se o dopravní automobil o šířce 2550mm, délce 7100mm, víšce 2950 a maximalní hmotnosti 9t. Vozidlo pohaní motor o výkonu 118kW. Do výbavy vozidla patří 4ks. přetlakových dýchacích přístrojů Pluto, elektrocentrála Honda 4,2kW 230/400 V, plovoucí čerpadlo Honda, přetlakový ventilátor […]